روایات فراوانی داریم كه به موجودات ریز و زیان بخش (میكروب) هم شیطان گفته میشود در این باره به چند حدیث اكتفا می شود.

 

1)   امیرالمومنین علیه السلام فرمود: از قسمت سوراخ شده و طرف دستگیره و قسمت شكسته كوزه و ظروف دیگر آب نخورید ، زیرا شیطان روی دستگیره و قسمت سوراخ شده ظروف لانه می كند.

2)   نیز از امام صادق علیه السلام نقل شده كه ایشان فرمود :از طرف دستگیره و قسمت شكسته شده كوزه آب نخورید كه شیطان هم از آنجا آب می آشامد.

3)   از قول پیامر اسلام (ص) میخوانیم كه فرمود: موهای شارب (سیبیل) خود را بلند مگزارید ،زیرا شیطان آن را جای امن برای زندگی خویش قرار میدهد و در آنجا مخفی و پنهان میگردد.

 

نكته: بعضی ها سیبیل های خود را كوتاه نمی كنند به طوری كه وقت غذا خوردن و آشامیدن آب با غذا تماس پیدا میكند و آلوده میگردند و در اثر نفس كشیدن هم موها مرطوب شده و جی مناسبی برای رشد میكروب ها می شوند، آنگاه هنگام غذا خوردن میكروبها همراه با غذا بلعیده میشود و مریضی های ایجاد می كند.

 

4) و در دیگر روایتی از قول پیامبر (ص) كه فرمودند: دستمال آلوده به گوشت را در خانه نگذارید كه جایگاه شیطان است. و همین میكروب ها بودند كه حضرت ایوب علیه السلام را احاطه كرده و او را فزع آوردند به طوری كه با خدا مناجات كرد و گفت: خدایا شیطان با بدنم تماس گرفته و مرا عذاب میدهد. میتوان گفت شیطان در روایات فوق و قول ایوب علیه السلام همان میكروب است.

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 9 تیر 1389    | توسط: sailor    |    | نظرات()