بسم الله الرحمن الرحیم


هدف از ساخت این وبلاگ چیست؟

اگر بخواهیم به درستی خداشناس ویكتا پرست باشیم چاره ای نیست جز شناخت ضد خدا و آن هم شیطان است و نباید فراموش شود كه نكته حكیمانه كه هر چیزی باید با ضد آن شناخت یعنی تا ضد نباشد چیزی به خوبی شناخت نمی شود مانند شب كه ضد روز ظلمت ضد روشنایی " فقر و گرسنگی و بی چیزی ضد غنا و سیری و ثروت مریضی ضد سلامت و ناامنی وهرج مرج ضد امنیت و همچنین سرما ضد گرماست اگر این اضداد نباشد ارزش روز روشنایی ثروت سلامت درست بدست نمی آید .

از همین رو خداشناسی انسان كامل نمی شود مگر اینكه انسان شیطان شناس هم باشد هر چه انسان شیطان شناسی اش  بیشتر باشد مكر شیطان قسم دروغ خردن وسوسه ها فتنه ها حیله ها و وعده های دروغ دادن دلسوزی های بیجا و هزاران هزار نیرنگ شیطان را می شناسد و دیگر دنبال او نمیرود وگول وسوسه های زود گذر آن را نمی خورد و میداند كه دشمن هر كه و هر كجا كه باشد دشمن است.

دشمن ناامید از همه چیز و رانده شده ای مانند شیطان هیج وقت به راه راست نمی آید و آشتی نمی كند وقتی شخصی دنبال آن نرفت خواه نا خواه دنبال خدا خواهد رفت پس نیمی از خدا شناسی  شیطان شناسی است.

امید اینكه خوانندگان عزیز و محترم  شیطان را به خوبی بشناسند تا در نتیجه خدا را بهتر بشناسند.  

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 5 بهمن 1388    | توسط: sailor    |    | نظرات()